Bybjerg-Orø Vandværk a.m.b.a

Velkommen til hjemmesiden for Bybjerg-Orø Vandværk

Spørgsmål til din regning – kontakt:
Regnskabskontor Nord på telefon: +45 96 39 91 00 – Dorthe.

Generalforsamling:
Referatet fra generalforsamlingen 2022 er tilgængeligt under menupunktet “Beretninger / Referater”.
Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag i referatet.
Ligeledes kan man se senest gældende Takstblad for 2022.
Se under menupunktet “Takstblad”.
Og så er der lagt seneste vandprøver op, se under menupunktet “Vandanalyser”. (De kommer løbende)

Bybjerg-Orø Vandværk a.m.b.a

Velkommen til hjemmesiden for Bybjerg-Orø Vandværk


Til information, så har kalk-anlægget nu kørt på vores vandværk i 3 måneder. Bestyrelsen er meget interesseret i at høre om DU har bemærket en forskel på kalken i f.eks badeværelset? Der bliver senere udsendt en officiel undersøgelse vedr. kalkanlægget.


Spørgsmål til din regning – kontakt:

Regnskabskontor Nord på telefon: +45 96 39 91 00 – Dorthe.

Generalforsamling 2024:

Referatet fra generalforsamlingen 2024 er tilgængeligt under menupunktet “Dokumenter”. Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag i referatet.

Ligeledes kan man se senest gældende Takstblad for 2023 – 2024, se under menupunktet “Dokumenter”.

Regnskab for 2023 og Budget for 2024 og 2025 er også tilgængelige under menupunktet “Dokumenter”.

Og så er der lagt seneste vandprøver op, se under menupunktet “Dokumenter”. (Vandprøverne kommer løbende)

Kontakt

Vandværket kan kontaktes på

telefon: +45 22 22 08 07

Mail: bybjergvandoroe@live.dk

Betalingsforhold:

telefon +45 96 39 91 00 – Dorthe

Mail: dor@rskn.dk

Menuer